Dr. Hestia Bavelaar over Maria Neefjes

Maria Neefjes - MediterranAce
Maria Neefjes – MediterranAce

Maria Neefjes trekt zich niets aan van snel opkomende maar evenzo snel weer verdwijnende trends, maar concentreert zich uitsluitend op de kwaliteit van het werk zelf.

Haar werk kenmerkt zich door een combinatie van overdaad, uitbundigheid en beheersing. Bovendien neemt in haar werk het muzikale karakter een belangrijke plaats in. Die parallel ziet men in de complexe gelaagdheid van door elkaar lopende lijnen, vormen en rithmes.

Een gemeenschappelijke noemer die alle kunstwerken met elkaar verbindt is een begrip dat tegenwoordig bijna taboe lijkt te zijn geworden: schoonheid.

Dr. Hestia Bavelaar